"Smilts" un "stikls" Latvijas vietvārdos

2017. gada 3. un 4. martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā LU 75. zinātniskās konferences un Valsts pētījumu programmas projekta "GEO" ietvaros notika starptautisks simpozijs “Smilts un stikls”.

Ar prezentācijām tajā uzstājās arī LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas vadītāja Vita Strautniece (referāts “Ieskats smilšu un stikla tēmā māju un citu nekustamu lietu nosaukumos”) un darbinieces Zane Cekula un Otīlija Kovaļevska. 

Divi no šiem referātiem plašāk izvērsti simpozija rakstu krājumā Starptautiskais simpozijs “Smilts un stikls”. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte. 2017  

Kovaļevska O. Smilšu un stikla tēma Latvijas vietvārdu datubāzē (90 - 96. lpp.)

Raksts sniedz pārskatu par Vietvārdu datubāzē atrodamajiem toponīmiem, kas atvasināti no vārdiem "smilts" un "stikls" dažādās to variācijās, un ļauj mēģināt paraudzīties uz šo vietvārdu izcelsmi saistībā ar grunts īpatnībām un atbilstošo saimniecisko darbību. 

Cekula Z. Smiltis un stikls bijušā Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Dobeles, Jēkabpils un Limbažu rajona vietvārdos (97. - 106. lpp.)

Rakstā aplūkoti bijušā Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Dobeles, Jēkabpils, Limbažu rajona vietvārdi, to sadalījums pa ģeogrāfisko objektu veidiem, aplūkotas tiem atbilstošo ģeogrāfisko objektu novietojuma likumsakarības, kā arī vietvārdu izloksnes īpatnības.