Latvijas - Igaunijas robežas karte M 1:5 000

Izdota 1999. gadā.

Kartē attēlota robežas līnija ar robežzīmēm un tai pieguļošā teritorija 500 m platumā - 250 m uz katru pusi no robežas.

Robežas karte sastāv no 76 kartes lapām.

Datu formāts - DGN.

Karte sastādīta pēc Dānijas karalistes kompānijas Scankort I/S 1993. gada aerofotografēšanas materiāliem M 1:20 000.

Sastādīta Lamberta komformajā koniskajā projekcijā.

Dotas izejas koordinātas Transversālajā Merkatora projekcijā un Lamberta komformajā koniskajā projekcijā.