6. cikla (2016. - 2018. gads) ortofotokartes

LĢIA sadarbībā ar Čehijas uzņēmumu "Georeal" ir veikusi Latvijas teritorijas 6. cikla aerofotografēšanas darbus laika periodā no 2016. gada līdz 2018. gadam atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam. Aerofotografēšana pirmo reizi visai Latvijas teritorijai veikta ar 25 cm izšķirtspēju, kas nodrošina labāku izšķirtspēju ortofotokartēm. Aerofotografēšana tika veikta krāsainajā un infrasarkanajā krāsu spektrā.

Aerofotografēšanas 6. cikla krāsainās un infrasarkanās ortofotokartes pieejamas TIFF formātā ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai, kā arī kompresētā SID formātā, apvienojot datnēs atbilstoši M 1:50 000 karšu lapu dalījumam.

Datnes atbilst M 1:5 000 karšu lapu dalījumam TKS-93 nomenklatūrā.