5. cikla (2013. - 2015. gads) ortofotokartes

Aerofotografēšana  tiek veikta 3 gadu ciklā 2013. - 2015.gadā, darbus veic  Polijas uzņēmums  MGGPAero.

Iegūtas 3 veidu digitālās aeroainas – krāsainas (RGB), infrasarkanas (NIR) un melnbaltas (PAN).

Tiek sagatavotas krāsainas ortofotokartes ar izšķirtspēju 0,25 m Latvijas centrālajai daļai un ar izšķirtspēju 0,4 m pārejā teritorijā.

Infrasarkanās un melnbaltās ortofotokartes tiek sagatavotas tikai pēc pasūtījuma.

Lai samazinātu digitālās datnes apjomu, katra M 1:10 000 ortofotokarte tiek dalīta un uzglabāta četrās daļās (datnēs) atbilstoši M 1:5 000 karšu lapu nomenklatūrai. Vienas ortofotokartes datnes ar 0,25 m izšķirtspēju ietilpība ir 286 MB, bet vienas ortofotokartes datnes ar 0,4 m izšķirtspēju ietilpība ir 111 MB.

Izgatavotas arī infrasarkanās ortofotokartes 2013. - 2014. gada datiem.

Aerofotografēšanas 5. cikla krāsainās un infrasarkanās ortofotokartes pieejamas TIFF formātā ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai, kā arī kompresētā SID formātā, apvienojot datnēs atbilstoši M 1:50 000 karšu lapu dalījumam.