4. cikla (2010. - 2011. gads) ortofotokartes

Aerofotografēšana veikta 2010. - 2011. gadā sadarbībā ar SIA "Metrum".

Aerofotografēšana veikta ar digitālo kameru ADS 40, lidojuma augstums – 5000 m.

Iegūtas 3 veidu digitālās aeroainas – krāsainas (RGB), infrasarkanas (NIR) un melnbaltas (PAN).

Tiek sagatavotas krāsainas ortofotokartes ar izšķirtspēju 0,5 m.

Infrasarkanās un melnbaltās ortofotokartes tiek sagatavotas tikai pēc pasūtījuma.

Lai samazinātu digitālās datnes apjomu, katra M 1:10 000 ortofotokarte tiek dalīta un uzglabāta četrās daļās (datnēs) atbilstoši M 1:5 000 karšu lapu nomenklatūrai, vienas datnes ietilpība ir 75 MB (melnbaltajām – 25 MB).

Aerofotografēšanas 4. cikla krāsainās ortofotokartes M 1:10 000 pieejamas TIFF formātā ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai.

Datnes atbilst M 1:5 000 karšu lapu dalījumam TKS-93 nomenklatūrā.