Latvijā pirmo reizi notiks Eksonīmu darba grupas sanāksme

20.09.2018
Pasākumi
Information prepared by
Preses nodaļa

No 24. līdz 26. septembrim Rīgā un Cēsīs pirmo reizi notiks Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras organizētā ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) Eksonīmu darba grupas sanāksme, kurā piedalīsies 34 vietvārdu eksperti no 16 pasaules valstīm.

Eksonīms ir vietas nosaukums jeb vietvārds svešvalodā, kas rakstībā vai izrunā atšķiras no šī paša ģeogrāfiskā objekta nosaukuma vietējā valodā, tādējādi atšķirīga nosaukuma dēļ dažādās valodās apgrūtinot attiecīgā ģeogrāfiskā objekta nekļūdīgu un ātru atpazīšanu. Vienlaikus eksonīmiem kā liecībām par valstu un valodu sakariem ir arī kultūrvēsturiska vērtība.

ANO Ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas konferencēs ir sagatavoti ieteikumi eksonīmu skaita samazināšanai.  Kopš 2002. gada katru gadu notiek Eksonīmu darba grupas sanāksmes, pulcējot dalībniekus no dažādām valstīm, lai apspriestu un risinātu eksonīmu problemātiku.

Eksonīmu darba grupas 21. sanāksme no 24. līdz 25. septembrim notiks Latvijas Zinātņu akadēmijā un Latvijas Kara muzejā, savukārt 26. septembrī – Cēsīs.   Pasākums organizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā. Tās galvenie uzdevumi ir ģeodēziskās atskaites sistēmas izveides uzraudzība un koordinēšana, kā arī globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas izveide un uzturēšana. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra uzmēra valsts robežu, iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus civilām un militārām vajadzībām – valsts ģeodēzisko informāciju, ortofoto kartes, topogrāfiskās kartes un Vietvārdu datu bāzi.

 

Informāciju sagatavoja:
Aiva Kokoriša
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Tālrunis: 67335309
E-pasts: aiva.kokorisa@mod.gov.lv