Latvijas - Lietuvas robežas karte M 1:10 000

  • sastādīta laika posmā no 1999. - 2000. gadam;
  • ar apzīmējumiem attēlota robežlīnija, robežzīmes un apvidus situācijas galvenie elementi (1 km platā zonā uz abām pusēm no robežas līnijas);
  • karte sastāv no 110 kartes lapām;
  • datu formāts - DGN;
  • ortofotokarte izgatavota, izmantojot 1995. - 1997. gada aerofotografēšanas materiālus;
  • Transversā Merkatora (TM) projekcija;
  • GRS-80 elipsoīds;
  • ass meridiāns 24°;
  • kartes lapa ietver teritoriju 5x5 km, tās iekšējā rāmja izmēri 50x50;
  • visās kartes lapās taisnleņķa koordinātu (kilometru) tīkli ar piesaistītām skaitliskajām vērtībām divās koordinātu sistēmās: LKS–92 (Latvijas koordinātu sistēma) un LKS–94 (Lietuvas koordinātu sistēma);
  • katras sistēmas tīkla līnijas novilktas ik pa 10 cm (apvidū 1 km).