Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas mērnieku biedrība paraksta vienošanos par turpmāko sadarbību

27.07.2021
Ģeodēzija
Kartogrāfija
Information prepared by
Valdis Bērziņš

Šā gada 23. jūlijā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors pulkvedis Mārtiņš Liberts, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis, Latvijas mērnieku biedrības valdes priekšsēdētāja Una Krutova un biedrības valdes loceklis Jānis Klīve parakstīja trīspusēju  vienošanos par sadarbību.

Vienošanās mērķis ir sekmēt sadarbību starp aģentūru un nevalstiskajām organizācijām, paaugstinot to līdzdalības efektivitāti ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas apritē un šīs informācijas kopīgas izmantošanas un atkalizmantošanas politikas ieviešanas un īstenošanas procesā.

Šī vienošanās ir tapusi, lai veicinātu  ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomas attīstību, ar domu, ka valsts un nevalstisko organizāciju sadarbība atstās pozitīvu ietekmi uz pieņemto lēmumu kvalitāti un veicinās sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu.

Parakstot šo sadarbības līgumu puses ir apņēmušās īstenot savstarpēju informācijas un konstruktīvu savstarpējo viedokļu apmaiņu, sadarboties ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomas ārējo normatīvo aktu projektu saskaņošanas procesā, jomas speciālistu profesionālajā pilnveidošanā.

Sadarbību plānots nodrošināt darbojoties atsevišķi izveidotās vai pastāvīgās darba grupās, kā arī izmantojot citas sadarbības formas.

Mernieku_biedriba