Iepazīšanās ar Strūves ģeodēzisko loku Rankā

05.06.2019
Ģeodēzija
Pasākumi
Information prepared by
Informācijas un pakalpojumu nodaļa

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki 2019. gada 29. maijā sadarbībā ar Rankas pagasta pārvaldi īstenoja izzinošās apmācības skolēniem par Strūves ģeodēzisko loku. Apmācības notika atbilstoši Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes pieņemtajam pārvaldības plānam "Pārvaldības plāns 2018. – 2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā”.

Mācībās piedalījās Rankas pamatskolas skolēni no 6. līdz 8. klasei un interesenti no Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības. 

Pirmajā mācību daļā lekcijas veidā klātesošie uzzināja par loka mērījumu vēsturi, būtību un gaitu, kā arī padziļināti uzzināja par Strūves ģeodēzisko loku. Otrajā daļā lauka apstākļos varēja noteikt attālumu ar elektronisko tahimetru, paaugstinājumu starp diviem punktiem ar nivelieri un noteikt savas atrašanās vietas koordinātas ar globālās pozicionēšanas instrumentiem.

Arī turpmāk Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padome plāno sniegt apmācības Strūves ģeodēziskā loka pašvaldībās.

Foto: Rankas pamatskolas direktore Laima Braše