Vecākais eksperts ģeodēzijas jautājumos (ierēdnis)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā vecāko ekspertu ģeodēzijas jautājumos (ierēdni)

Galvenie amata pienākumi:

 • sekot attīstībai ģeodēzijas nozarē, analizēt attīstības virzienu ietekmi ilgtermiņā, izstrādāt priekšlikumus par ģeodēziskās nozares attīstības virzieniem un prioritātēm Aģentūrā, kā arī sagatavot priekšlikumus jaunu metožu un tehnisko līdzekļu ieviešanai ģeodēzijas jomā Aģentūrā;
 • izstrādāt un sagatavot iesniegšanai Aizsardzības ministrijai priekšlikumus ar ģeodēzijas nozari saistītajiem normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem vai to grozījumiem, sadarbībā ar Aizsardzības ministriju nodrošināt šo dokumentu tālāku virzību;
 • sadarbībā ar citām Aģentūras struktūrvienībām gatavot Aģentūras viedokli, atzinumus un priekšlikumus par citu institūciju izstrādāto normatīvo aktu, plānošanas dokumentu projektiem un citiem dokumentiem, kas saistīti ar ģeodēzijas nozari;
 • sagatavot priekšlikumus ar ģeodēzijas jomu saistītajiem Aģentūras normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem;
 • organizēt Aģentūras sadarbību ģeodēzijas jomā ar augstākajām mācību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām;
 • augstākā izglītība kartogrāfijā, ģeogrāfijā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē;
 • vismaz 5 gadu profesionālā un praktiskā pieredze ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpisko datu ražošanas un lietošanas jomā;
 • pieredze valsts pārvaldes reglamentējošo normatīvo aktu pielietošanā;
 • iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt savu darbu;
 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju un pielietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • labas angļu un krievu valodas zināšanas.

  Mēs piedāvājam:

  • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
  • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 1210 EUR, 2. kategorijai - 1320 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1370 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3. kategorijai - 1480 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1530 (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

  Ja vēlaties pieteikties konkursā, Jums 30 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā jānosūta Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai O. Vācieša ielā 43, Rīgā, LV-1004 vai uz e-pastu konkurss@lgia.gov.lv šādi dokumenti:

  • pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • Curriculum Vitae;
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

  Kontakttālrunis: 29481235

  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

  Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

  Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

  Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

  Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

  Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

  Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

  Dokumenti