Arhīvists Arhīva un materiālu aprites fondā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā arhīvistu
Arhīva un materiālu aprites fondā

Galvenie amata pienākumi:

 • komplektēt un izsniegt darba vajadzībām dažādu apakšfondu materiālus - ortofoto, tehniskās lietas, plānus un kartogrāfiskos materiālus;
 • kontrolēt, lai izsniegtie materiāli Arhīvā tiktu atdoti noteiktajos termiņos, veicot pilnu pārbaudes ciklu;
 • sagatavot un papildināt kartogrammas;
 • konsultēt darbiniekus par ortofoto, tehnisko lietu, plānu un kartogrāfisko materiālu apakšfondos esošajiem dokumentiem;
 • sagatavot Arhīva iekšējās aprites uzskaites pavadzīmes resursu vadības sistēmā HORIZON;
 • noformēt Pārvaldes dokumentu lietas un veikt pilnu aprakstīšanas ciklu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība arhīvniecībā, vēsturē vai citā radniecīgā specialitātē;
 • darba pieredze arhivēšanas nozarē vai radniecīgā specialitātē;
 • pārzināt normatīvos aktus par arhīva pārvaldību;
 • prasmes darbā ar MS Office programmatūru un biroja tehniku;
 • krievu valodas zināšanas;
 • zināšanas kartogrāfijas nozarē tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" prasībām.

  Mēs piedāvājam:

  • iespēju veikt abildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
  • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
  • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 650 EUR, 2. kategorijai - 790 EUR, 3. kategorijai - 880 EUR un veselības apdrošināšanu.

  Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības daļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Arhīvists”.

  Kontakttālrunis: 25691508

  Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

  Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

  Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

  Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

  Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

  Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

  Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

  Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.

  Dokumenti