Asūnieši Grīvas pļavās? (Pa 1919. gada marta notikumu pēdām)

Vācot pagastos informāciju par vietvārdiem, kā „blakusprodukts” nereti sakrājas arī novadpētnieciska rakstura materiāli.

Šoreiz tie ir stāsti par 1919. gada marta notikumiem toreizējā Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā, kuru smagi skāra lielinieku represijas. Kulminācija tam bija 16 zemnieku aizdzīšana uz Daugavpili un nošaušana. Divi no viņiem laimīgā kārtā palika dzīvi, atgriezās mājās un vēlāk sniedza liecības par notikušo. Tomēr ir ļoti daudz nenoskaidrotu un pretrunīgu ziņu, līdz šim nav arī izdevies atrast kādas norādes par nošauto asūniešu kapa vietu un šī notikuma piemiņas zīmēm, kas tikušas nopostītas pēc 1940. gada. LĢIA Toponīmikas laboratorijas leksikogrāfe Otīlija Kovaļevska piedalījās 2013. gada 22. – 23. novembrī Kalkūnē rīkotajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Kalkūni, Cilvēki un notikumi”. Piedāvājam ieskatu konferencē prezentētajā materiālā.