Latgales vietvārdi un personvārdi Livonijas kontekstā 1599. gada poļu revīzijā

2017. gadā no 30. novembra līdz 1. decembrim Rēzeknē notika 10. Latgalistikas konference, kurā piedalījās LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas speciāliste Otīlija Kovaļevska ar referātu “Latgales vietvārdi un personvārdi Livonijas kontekstā 1599. gada poļu revīzijā”. 

Salīdzinot 1599. gada revīzijas onomastisko materiālu ar mūsdienu karti un izmantojot citus laika ziņā tuvus avotus, autore pievērš uzmanību vietvārdu un uzvārdu veidošanās likumsakarībām Vidzemē un Latgalē, īpaši skatot Latgali uz Livonijas fona. Ar kartogrāfiskās metodes palīdzību meklētas sakarības starp 1599. gada revīzijā minētajiem īpašvārdiem un mūsdienu vietvārdiem kā Latgalē, tā Vidzemē; salīdzinājumam sniegts neliels ieskats Igaunijas pilsnovadu aprakstos. 

Raksts publicēts Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta humanitāro zinātņu žurnālā “Via Latgalica” XI (2018), 21. – 44. lpp., un internetā.