Interesantie un savādie vietvārdi

Latvijas vietvārdi lieliski attēlo mūsu zemes dažādos iemītniekus, viņu īpašības, domas, pasaules izjūtu, mitoloģijas un reliģijas tēlus, zināšanas par citām zemēm un tautām.

Esam atlasījuši nelielu daļu no vietvārdiem, kas šķiet interesanti, dažreiz arī savādi, un sakārtojuši pa tēmām. Šis nav zinātnisks pētījums – mēs tikai piedāvājam ieskatu Latvijas vietvārdu bagātībā.