Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāze

Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes (VTDB) mērķis ir apkopot, uzkrāt un uzturēt aktuālu informāciju par vietējo ģeodēzisko tīklu. Tā nodrošina aktuālas ģeodēziskās informācijas pieejamību tiem, kam tā nepieciešama, un datu ievadi, un aktualizāciju tiem, kam uz to ir tiesības.

Datubāzē tiek uzkrāta gan tekstuālā, gan grafiskā informācija par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem. Lietotājam ir iespējams izdrukāt punktu kartītes un veikt datu eksportu uz MS Excel. Tas savukārt nodrošina iespēju veikt turpmāku datu apstrādi un to izmantošanu dažādu darbu veikšanai.

VTDB lietotāja instrukcijā sniegta informācija, kas nepieciešama datubāzes funkciju izpratnei un to pareizai lietošanai, kā arī doti metodiski norādījumi darbam ar VTDB.

Lai pieslēgtos datubāzei nepieciešams:

  • pieslēgties Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes autorizācijas videi;
  • pieslēgties Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzei.

Pieslēgties datubāzei