Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250 000

Latvijas republikas pārskata karte mērogā 1:250 000

 

Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250000 (3. izdevums) - attēlota informācija par visām apdzīvotām vietām, ceļu tīklu, veģetāciju (meži, purvi), upju tīklu, ūdenstilpēm (lielie dīķi, ezeri), augstienēm un reljefu.

Dati pieejami LKS-92 TM koordinātu sistēmā. Kartes izgatavošanas laiks -  2020.gads.

 

Ģeotelpiskie dati:

ArcGIS File Database (121MB)
GeoTIFF (457MB)
PDF
RESURSU FAILI
WMS
 

 


 

Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250000 (2. izdevums) - attēlota informācija par visām apdzīvotām vietām, ceļu tīklu, veģetāciju (meži, purvi), upju tīklu, ūdenstilpēm (lielie dīķi, ezeri),augstienēm un reljefu. Kartes aizrāmja daļā ir pieejama plaša informācija par valsts robežas garumu, iedzīvotāju skaitu pilsētās un ciemos, augstākajiem kalniem un dziļākajiem ezeriem.  Latvijas pārskata karte mērogā 1:250 000 kartes izdevums sagatavots 2012.gadā.

Latvijas teritorijas dati pieejami LKS-92 TM koordinātu sistēmā. Galvenais izejmateriāls – militārās Kopējo operāciju kartes (JOG) mērogā 1:250 000 2.izdevums. 
 

Ģeotelpiskie dati:

GEOJSON (97,33MB)
TIFF (283MB)
ArcGIS File Database (121MB)
METADATI