Arhīvs un fonds

LĢIA arhīvā un aprites meteriālu fondā ir pieejami dažādi vēsturiskie kartogrāfiskie materiāli, kurus piedāvājam skenēt un izgatavot to kopijas.

Arhīvā pieejami:

  • Aerofotoainas analogā un digitālā veidā, aerofotografēšanas pārskati
  • Ortofotokartes digitālā veidā
  • Topogrāfiskās kartes un plāni analogā un digitālā veidā, to sagatavošanas tehniskā dokumentācija
  • Tematiskās kartes
  • Satelītkartes un to sastādīšanas materiāli
  • Fotoplānu kopijas
  • Ģeodēzijas dokumenti, t.sk. ģeodēzisko un gravimetrisko uzmērījumu un atskaišu lietas
  • Topogrāfisko uzmērījumu lietas
  • Zinātniskās uzziņas un uzskaites dokumenti

Plašāka informācija par arhīva materiāliem atrodama šeit.

Ar Fondu un Arhīva vadītāju iespējams sazināties pa mob. tālr. 25691508 vai e-pastu sanita.krumina@lgia.gov.lv