Latvijas - Baltkrievijas robežas karte M 1:10 000

  • sastādīta laika posmā no 2006. - 2008. gadam;
  • kartē ar apzīmējumiem attēlota robežlīnija, robežzīmes un apvidus situācijas elementi (1 km platā zonā uz abām pusēm no robežas līnijas), kas attēloti atbilstoši kartei sastādītajam klasifikatoram;
  • karte sastāv no 40 kartes lapām;
  • dati piejami SHP, DXF, AI un EPS formātos;
  • karte izgatavota, izmantojot 2006. gada aerofotografēšanas materiālus;
  • tā ir vienādleņķu šķērscilindriskajā Gausa –Krīgera projekcijā;
  • Krasovska elipsoīds;
  • visās kartes lapās taisnleņķa koordinātu (kilometru) tīkli ar piesaistītām skaitliskajām vērtībām divās koordinātu sistēmās -1942. gada koordinātu sistēmā un LKS–92 (Latvijas koordinātu sistēma);
  • katras sistēmas tīkla līnijas novilktas ik pa 10 cm (apvidū 1 km).