Latvijas - Igaunijas robežas karte M 1:5 000

  • izdota 1999. gadā;
  • kartē attēlota robežas līnija ar robežzīmēm un tai pieguļošā teritorija 500 metru platumā - 250 metri uz katru pusi no robežas;
  • robežas karte sastāv no 76 kartes lapām;
  • datu formāts  - DGN;
  • karte sastādīta pēc Dānijas karalistes kompānijas Scankort I/S 1993. gada aerofotografēšanas materiāliem M 1:20 000;
  • sastādīta Lamberta komformajā koniskajā projekcijā;
  • dotas izejas koordinātas Transversālajā Merkatora projekcijā un Lamberta komformajā koniskajā projekcijā.