Spēkā stājas jauns Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis

12/22/2020
Pakalpojumi
Information prepared by
Informācijas un pakalpojumu nodaļa

2020. gada 17. decembrī valdībā tika apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 756 ”Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība” (turpmāk – Cenrādis). Šie noteikumi stājas spēkā no 2020. gada 22. decembra.

Pēdējā laikā ir būtiski pieaudzis gadījumu skaits, kuros juridiskas vai fiziskas personas pieprasa pārcelt uz citu vietu savā īpašumā esošos valsts ģeodēziskā tīkla punktus. Lai šo procedūru vienkāršotu, Cenrādī ir iekļauti jauni pakalpojumi – valsts ģeodēziskā tīkla punktu – sienas zīmes un grunts zīmes – pārcelšana.

Daļa no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pamatdatiem, kas minēti Ģeotelpiskās informācijas likuma 17. panta trešajā daļā, sākot no 2018. gada otrā pusgada, pieejami kā atvērtie dati. Līdz ar to nav vairs nepieciešami vairāki ar šiem atvērtajiem datiem saistītie pakalpojumi, un tie no aģentūras pakalpojumu saraksta ir izslēgti. Taču Cenrādī ir iekļautas jaunas ģeotelpisko datu kopas, kas tiek sagatavotas no aerolāzerskenēšanas datiem iegūtā digitālā augstuma modeļa datiem. Ņemot vērā aktuālākās tehnoloģiju izmaiņas, precizēti datu formāti.

Vienlaikus ar Cenrādi tika apstiprināti 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 757 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 113 “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi””

Šo izmaiņu mērķis ir precizēt Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā esošos standarta ģeotelpiskās informācijas pamatdatus un formātus, kādos šie pamatdati tiek izplatīti Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras klientiem. Noteikumos ir arī mainīti atsevišķu ģeotelpisko pamatdatu atjaunošanas cikli, tos saskaņojot ar Latvijas teritorijas aerofotografēšanas ciklu.