Iespēja paust viedokli par jauno Aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi un grozījumiem Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumos

05/15/2020
Pakalpojumi
Information prepared by
Informācijas un pakalpojumu nodaļa

Ņemot vērā to, ka daudzi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģeotelpiskie pamatdati ir pieejami atvērto datu veidā, un to, ka, mainoties tehnoloģijām, ir notikušas izmaiņas arī aģentūras maksas pakalpojumos, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir izstrādājusi jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība". Vienlaikus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi". Galvenās izmaiņas ir šo noteikumu pielikumā "Standarta ģeotelpiskās informācijas pamatdati", kurā ir jauni aģentūras sagatavotie ģeotelpiskās informācijas pamatdati un nedaudz izmainīti to izplatīšanas formāti.

Līdz ar to lūdzam ieinteresētās personas sniegt viedokli par šiem izstrādātajiem noteikumu projektiem pirms nosūtīšanas izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē un tālākai virzībai.

https://www.mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti