Absolūtie gravimetriskie novērojumi LU Botāniskajā dārzā

09/17/2019
Ģeodēzija
Information prepared by
Ivars Liepiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra sadarbībā ar Somijas ģeodēzijas institūtu, kas darbojas Somijas Zemes dienesta paspārnē, 2019. gadā īsteno absolūtos gravimetrisko novērojumus septiņās vietās. Absolūto gravimetrisko novērojumu mērķis ir pilnveidot ģeodēziskās atskaites sistēmas sastāvdaļu - Latvijas gravimetrisko sistēmu. Novērojumi paredzēti trijos jaunos absolūtos gravimetriskos punktos un četros jau esošos (Skatīt attēlu Nr.1).

"1_abs_points_screen

Attēls Nr.1

 

11. septembrī pabeigti novērojumi Rīgas absolūtajā gravimetriskajā punktā, kas atrodas Latvijas Universitātes Botāniskā dārza pulksteņpagrabā, kas atrodas divus metrus zem jūras līmeņa. Uz pulkteņpagraba jumta atrodas globālās navigācijas satelīta sistēmas pastāvīgā bāzes stacija “Rīga” (Skatīt attēlu Nr.2), kura tiek izmantota starptautisko ar Zemei saistīto koordinātu sistēmu aprēķinos gan Eiropas, gan Pasaules līmenī.

Bazes_stacija_Riga

Attēls Nr.2

 

Tiešā tuvumā, atrodas vēl divi svarīgi ģeodēziskie punkti:

  • nulltās klases globālās pozicionēšanas punkts “Rīga” (Skatīt attēlu Nr.3), kas ir Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmas LKS-92 sākumpunkts kopš Latvijas neatkarības atgūšanas;

Attēls Nr.3

  • satelītu lāzerlocēšanas stacija “Rīga”, kas ir vienīgā Ziemeļeiropā un veic novērojumus uz ģeostacionāriem satelītiem un globālās pozicionēšanas satelītiem. Stacijas “Rīga” darbību nodrošina Latvijas Universitātes Astronomijas institūts sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, tā tiek izmantota ar Zemei saistīto koordinātu sistēmu Pasaules līmenī.