Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) Baltijas nodaļas 20. sanāksme Rīgā

09/13/2019 - 00:00
Vietvārdi
Pasākumi
Information prepared by
Vita Strautniece, Toponīmikas laboratorijas vadītāja

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu organizē Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) Baltijas nodaļas 20. sanāksmi šā gada 24. – 26. septembrī (24. – 25. septembrī Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnē, Akadēmijas laukumā 1 būs ziņojumi, referāti un diskusijas, kā arī UNGEGN Baltijas nodaļas organizatorisko jautājumu apspriešana. 26. septembrī notiks tematiska ekskursija uz Bausku un Pilsrundāli).

Starptautiskajā sanāksmē piedalās UNGEGN Baltijas nodaļas dalībvalstu Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Polijas ģeogrāfisko nosaukumu speciālisti.

Galvenās ziņojumu un diskusiju tēmas: 

  • vietvārdi kartēs, valsts normatīvajos aktos, valsts informācijas sistēmās u.c. jomās;
  • oficiālo vietvārdu piešķiršana un maiņa;
  • vietvārdu datubāzes un reģistri;
  • vietvārdu vākšana un izpēte; 
  • mazākumtautību vietvārdi, reģionālās un lokālās īpatnības vietvārdos;
  • citvalodu vietvārdu atveide, eksonīmi, latinizācija;
  • vietvārdu kā kultūrvēsturiskas vērtības aizsardzība;
  • ANO rekomendāciju izpilde vietvārdu jomā.

Sanāksmes darba valodas: angļu un krievu. 

Pasākums tiks fotografēts/filmēts.

UNGEGN Baltijas nodaļa

UNGEGN un vietvārdu standartizācija

 

Dokumenti