Jurists Juridiskajā nodaļā

Application date of submission

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot un izvērtēt līgumu projektus iestādes darbības un publiskās pārvaldes jomā, t. sk. licenču līgumu un publisko iepirkumu līgumu projektu sagatavošana;
 • sagatavot un saskaņot iestādes priekšlikumus par ārējo normatīvo aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
 • sagatavot sarakstes dokumentu projektus;
 • pārstāvēt iestādi darba grupās, valsts un pašvaldību, kā arī tiesu iestādēs atbilstoši pilnvarojumam.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (var būt pēdējo kursu students/-e);
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu;
 • zināšanas administratīvo, valsts tiesību un civiltiesību jomā;
 • vēlama pieredze jurista/juriskonsulta amatā (pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • vēlama pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • vēlama pieredze autortiesību jautājumos;
 • spēja strādāt patstāvīgi, pramse analizēt un strukturēt liela apjoma informāciju, prasme izdarīt secinājumus, augsta atbildība, precizitāte;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

  Mēs piedāvājam:

  • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu Aizsardzības ministrijas resorā;
  • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
  • mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
  • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
  • iespēju piemērot elastīgu darba laiku;
  • bezmaksas autostāvvietu;
  • apmaksātus mobilā tālruņa sakarus;
  • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 835 EUR, 2. kategorijai - 940 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 990 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3. kategorijai - 1050 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1100 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) un veselības apdrošināšanu;
  • darba vietu Liepājā.

  Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības daļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Jurists”.

  Kontakttālrunis: 29135693

  Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

  Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

  Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

  Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

  Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

  Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

  Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

  Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.

  Documents