Informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu un sakārtošanu

Ģeodēzija
Information prepared by
Brigita Helfriča

 

Aģentūra informē, ka 2019.gada februārī ir uzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un sakārtošana Kurzemes reģiona pašvaldību teritorijās.

Ar 2016.gadu ir uzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu vienlaidus apsekošana. Tā sākās Latgales reģionā 2016.gadā, turpinājās Vidzemes reģiona novados 2017. gadā un Zemgales reģionā - 2018. gadā.

Lai nodrošinātu valsts ģeodēzisko punktu aizsardzību un informētu sabiedrību par ģeodēziskā punkta esamību, ģeodēziskie punkti apsekošanas un sakārtošanas laikā tiek īpaši noformēti. Sienas zīmēm – sienas reperiem un markām, virs punkta tiek piestiprināta informējoša plāksnīte ar uzrakstu: ĢEODĒZISKAIS PUNKTS ATRODAS VALSTS AIZSARDZĪBĀ”  (skat 1.att).

      

                                                                                                     1.att. 

Sienas zīme var atrasties arī aiz revīzijas lūkas durtiņām (2.att.), kas tika ierīkota ēku siltinot, lai nezaudētu ģeodēzisko punktu.

 

     

                                                                                                     2.att.

Grunts zīmes tiek noformētas ar aprakumu (kupicu) un norādītājstabu. Var būt divu veidu norādītājstabi – jaunie plastmasas norādītājstabi (3.att.) un agrākos gados ierīkotie betona norādītājstabi, kuriem piestiprina informējošo plāksnīti (4. att.). Punkta sakārtošanas laikā, tas tiek attīrīts no apauguma 5 m rādiusā no punkta centra.