Aģentūras darbinieku dalība XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos

07/05/2023 - 16:32
Pakalpojumi
Information prepared by
IPN nodaļa

Rīga dimd no latvju dziesmām un deju soļiem, Mežaparka Lielā estrāde priekā gavilē kopkora daudzbalsīgā skanējumā. Arī Aģentūras darbinieki kuplina XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku saimi. Lepojamies gan ar mūsu koristiem: Agnesi Kursišu, Antu Strautu, Ievu Pommeri, Intu Lūsīti, Māru Šternu, Normundu Grīnfeldu, Vilmu Valaini un Vinetu Voičonoku, gan ar kuplo dejotāju pulku: Antru Zelču, Edgaru Potašu, Eritu Žeimoti, Gunu Pērkoni-Joču, Henrihu Bušmani, Ilzi Vecumnieci, Inesi Cīruli, Justīni Jegorovu, Katrīnu Dunduri, Madaru Zelču, Madaru Znotiņu, Nauri Broniču, Ingu Daugaviņu un Tomu Tensonu. 

Tradicionāli Dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta norises vieta ir Mežaparka Lielā estrāde. Dziesmusvētku tradīcijas 150-gades noskaņās Aģentūra piedāvā neierastāku skatu uz mūsu Sidraba birzi un Dziesmu kalnu - Mežaparka Lielās estrādes 3-dimensiju punktu mākoni.

2021. gadā noskenētā Mežaparka estrāde ir vizualizēta ar aerolāzerskenēšanas punktu mākoņa palīdzību, kurā punkti attēloti pēc to augstumu vērtībām. Skenēšanas rezultātā iegūtais blīvais punktu mākonis, kas atsevišķās vietās sasniedza pat 40 punktus uz kvadrātmetru, ļauj ar augstu detalizāciju attēlot un apskatīt pašu estrādi un tās apkārtni.

Esam lepni par savi tautu, kultūru un tradīcijām! Vēlam izturību, dziedātsparu un raitu soli visiem svētku dalībniekiem!

Estrade