Aģentūras veikums ģeodēzijā pozitīvi novērtēts NKG darba grupu sanāksmē

03/31/2023 - 15:22
Ģeodēzija
Pasākumi
Information prepared by
Ģeodēzijas departaments

Laikā no 13. – 16. martam Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko mērījumu nodaļas vecākie ģeodēzijas inženieri M. Znotiņa un V. Zuševics piedalījās Ziemeļvalstu ģeodēzijas komisijas darba grupu “Ģeodinamika un Zemes novērojumi” (WGGEO) un “Augstums un Ģeoīds” (WGHG) sanāksmēs Aalto universitates telpās, Espoo, Somijā. Papildus darba grupu sanāksmēm, notika seminārs par strauji progresējošo satelītu tālizpētes SAR metodi un tās pielietojumu ģeodēzijā. 

Darba grupas “Ģeodinamika un Zemes novērojumi” ietvaros Aģentūras darbinieki turpina kopīgo darbu pie glacioizostatiskā digitālā modeļa NKG2022GIA izveides. Modeļa ievades datos ietverta aktuālākā un precīzākā informācija par ģeodinamikas procesiem Baltijas jūras reģionā. Modelim ir plašs akadēmisks un tautsaimniecisks pielietojums.

Darba grupai “Augstums un Ģeoīds” tika prezentēta plānotā modernizētā Latvijas gravimetriskās atskaites sistēma LAG-2019. Dalībnieki tika iepazīstināti ar LAG-2019 definīciju un pamatprincipiem, kas nodrošina tās atbilstību starptautiskajiem standartiem, kā arī sniegta informācija par atskaites sistēmas īstenošanas procesu. Vadošie gravimetrijas speciālisti atzinīgi novērtēja paveikto un izteica pozitīvus komentārus par atskaites sistēmas realizēšanas procesu un pamatprincipiem.

Paralēli sanāksmēm Aģentūras pārstāvji izmantoja iespēju apmeklēt Somijas Ģeotelpiskās pētniecības institūtu, kur iepazinās ar somu kolēģu pieredzi par smaguma spēka novērojumu stacijas izbūvi un aplūkoja nivelēšanas inventāra kalibrēšanas laboratoriju.

Ziemeļvalstu ģeodēzijas Komisija (Nordic Geodetic Commission) jeb NKG – starptautiska organizācija, kas apvieno ģeodēzijas speciālistus no Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas. Akadēmiskajās aprindās NKG tiek uzskatīta par vienu no spilgtākajiem piemēriem rezultatīvai starptautiskai zinātniskai darbībai. NKG darbības rezultātā izveidoti tādi plaši pielietoti produkti kā Zemes garozas vertikālo kustību modelis NKG2016LU, ģeoīda modelis NKG2015, Baltijas jūras reģionālais ģeoīda modelis NKG202X u.c. 

Latvija tika atzīta par pilntiesīgu NKG dalībvalsti 2022. gada septembrī Ģenerālās Asamblejas laikā. Ģeodēzijas departamenta darbinieki starptautiskās sadarbības ietvaros piedalās visās četrās NKG darba grupās. 

2023. gada janvārī uzsākts process NKG Latvijas nacionālā grupas izveidei ar mērķi veicināt NKG un ģeodēzijas atpazīstamību sabiedrībā, iesaistīt maksimāli daudz ģeodēzijas speciālistus NKG darbā un veicināt starptautisko sadarbību ar NKG darba grupām.