Par diskusiju “Analogo telpisko datu krātuves ceļā uz digitālo piedāvājumu sabiedrībai”

02/02/2023 - 12:50
Pasākumi
Information prepared by
Sanita Krūmiņa

Latvijas ĢIS biedrība 2023. gada 26. janvārī rīkoja Meet GIT diskusiju  “Analogo telpisko datu krātuves ceļā uz digitālo piedāvājumu sabiedrībai”.

Diskusijas mērķis bija veicināt digitālo telpisko materiālu – karšu, plānu, aerouzņēmumu, kosmisko uzņēmumu, grāmatu un citu publikāciju – plašāku piedāvājumu un pieejamību sabiedrībai. Eksperti diskutēja par sadarbības iespējām un iepazinās ar jau īstenotiem projektiem šo materiālu sagatavošanā un publicēšanā, lai nodrošinātu pieejamību un izmantošanu plašākam pētnieku un interesentu lokam, veicinot gan ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju, gan citu digitālo prasmju pilnveidi. LĢIA šajā diskusijā pārstāvēja Arhīva vadītāja Sanita Krūmiņa, prezentējot projektu ‘’LĢIA ģeotelpiskā mantojuma digitalizācija’’.