Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras “Kartogrāfu diena 2023”

01/30/2023 - 14:41
Kartogrāfija
Pasākumi
Information prepared by
Valdis Bērziņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) 2023. gada 25. janvārī Latvijas Kara muzejā rīkoja “Kartogrāfu dienu 2023”, kurā informēja Aģentūras sadarbības partnerus par aktualitātēm un tuvākajiem plāniem kartogrāfijas jomā. 

Pasākuma laikā klātesošie tika informēti par plānoto Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmas modernizāciju, jaunajiem aerofotografēšanas un aerolāzerskenēšanas cikliem, Rīgas pilsētas 3D modeli, par Latvijas pamatkartes jeb topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 sagatavošanas gaitu, par aktuālo vidēja un maza mēroga (no 1:25 000 līdz 1:250 000) topogrāfisko karšu sagatavošanā, par padarīto vietvārdu jomā, par bezmaksas ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpju pieejamību visiem interesentiem un citiem jautājumiem. Tika prezentēts aģentūras Karšu pārlūks “LĢIA Kartes”, kurā pieejami visi aģentūras produkti, kas sagatavoti civilām vajadzībām. Tāpat tika prezentēts LĢIA progress moderno automātiskās kartogrāfiskās ģeneralizācijas tehnoloģiju izstrādē, kas ļaus ar ievērojami mazāku resursu patēriņu no topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datiem izgatavot kartes vidējos un mazos mērogos.

LĢIA jau vairākus gadus pēc kārtas ir rīkojusi “Ģeodēzistu dienu”. Par to ir liela interese no šīs jomas speciālistiem ārpus aģentūras, kas ar katru gadu pieaug, līdz ar to, lai aptvertu visu LĢIA darbības spektru, šogad pirmo reizi tika organizēta arī “Kartogrāfu diena”. 

“Kartogrāfu dienā 2023” piedalījās ļoti plašs dalībnieku loks - ap 80 klātienē un līdz 353 attālināti. Dalībnieku vidū bija pārstāvji no ministrijām, valsts un privātajām institūcijām, to skaitā ģeotelpisko datu turētāji, kā arī augstskolu, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, arī mērnieki un citi interesenti, kuru darbs saistīts ar kartēm un ģeotelpisko informāciju.

Šāda veida pasākumu LĢIA turpmāk rīkos katru gadu.

Iepazīties ar "Kartogrāfu dienas 2023" ziņojumiem, kā arī noskatīties pasākumu videoierakstu var šeit.