Klajā nācis koordinātu un augstuma vērtību pārrēķinu kalkulators, kas ļauj harmonizēti izmantot ģeotelpiskos datus Latvijas - Igaunijas pierobežā

12/20/2022 - 13:19
Ģeodēzija
Information prepared by
Ģeodēzijas departaments

Latvijas un Igaunijas pierobežas koordinātu un augstuma vērtību pārrēķinu kalkulators pašlaik pieejams Igaunijas Zemes dienesta mājaslapā. Kalkulators harmonizē augstuma un koordinātu vērtības, kas īpaši nepieciešamas projektētājiem un būvniekiem, būvējot tādas pārrobežu būves kā šosejas, viaduktus un dzelzceļus. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras interneta vietnē identisks pārrēķinu rīks būs pieejams 2023. gada janvāra beigās.

Latvijā un Igaunijā lietotās nacionālās ģeodēziskās atskaites sistēmas balstās uz Eiropas atskaites sistēmām. Tajā pašā laikā katra valsts izmanto nedaudz atšķirīgus dotos datus un mērījumu rezultātus, kas nosaka ģeodēziskās sistēmas tās teritorijā. Tāpēc augstuma un koordinātu vērtības atšķiras Latvijas – Igaunijas pierobežā. Divu gadu gaitā projektā sadarbojoties Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai un Igaunijas Zemes dienestam tika sagatavotas metodikas, uz kuru pamata tika veikti kopīgi mērījumi 15 - 40 kilometru platumā abās robežas pusēs, ģeodēziskajiem punktiem tika aprēķinātas un harmonizētas augstuma un koordinātu vērtības, un tika izveidoti pārejas modeļi, lai aprēķinātu koordinātu un augstuma atšķirības. Projekta rezultātā tika pabeigta tīmekļa lietojumprogramma vai kalkulators augstuma un koordinātu pārrēķina modeļiem.

Divu valstu koordinātu un augstuma sistēmu harmonizēšana ir salīdzinoši rets darbs, kura rezultāti tiks izmantoti vairākās paaudzēs. Latvijas - Igaunijas pierobežas, tajā skaitā dvīņu pilsētas Valkas – Valgas, koordinātu un augstuma kalkulatori pieejami mājaslapā https://gpa.maaamet.ee.

Šogad, 6. decembrī, Valgā notika seminārs igauņu, latviešu un angļu valodā, kurā tika prezentēti projekta rezultāti (https://maaamet.ee/asutus-uudised-ja-kontakt/koostoo/toetust-saanud-projektid#interreg-eesti-lati-).