Prezentēta grāmata “Latvijas valsts militārās kartogrāfijas 100 gadi”

06/17/2022 - 09:45
Kartogrāfija
Pasākumi
Information prepared by
Valdis Bērziņš

2022. gada 13. jūnijā Latvijas Kara muzejā notika Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotās grāmatas “Latvijas valsts militārās kartogrāfijas 100 gadi” prezentācija.

Grāmatu veidojis autoru kolektīvs, kas ir cieši saistīti ar kartogrāfiju – atvaļināts pulkvedis Vilnis Zvaigzne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu eksperts Reinis Vāvers, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki Valdis Bērziņš, Aivars Ratkevičs, Andris Zelmanis un Arnis Krišjānis.

1919. gada 15. jūlijā tika izveidota Latvijas Armijas virspavēlnieka štāba Topogrāfijas nodaļa, kuras galvenais uzdevums bija apgādāt ar kartēm Latvijas tā laika bruņotos spēkus. Grāmata ir iecerēta kā veltījums šī notikuma simtgadei un aptver svarīgākos notikumus Latvijas valsts militārās kartogrāfijas attīstībā laika posmā no 1919. gada līdz 2019. gadam.

Grāmatas pirmajā daļā, kas veltīta starpkaru periodam, parādīta saistība starp ģeodēziju un kartogrāfiju, kā arī aplūkota Latvijas armijas apmācību sistēma, kā vienu no svarīgākajiem mācību priekšmetiem izceļot militāro topogrāfiju. Pirmajā daļā atspoguļota starpkaru perioda pazīstamāko militāro kartogrāfu un kara topogrāfu darbība, kuru vidū ir ģenerālis Andrejs Auzāns, pulkvedis Kārlis Voldemārs Ramats, pulkvedis Eduards Akmentiņš un pulkvedis-leitnants Jānis Jēkabs Balodis. Tāpat minēti daudzi citi kara topogrāfi, kartogrāfi un ģeodēzisti, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas teritorijas kartēšanā.

Grāmatā apkopota informācija par laiku no 1940. līdz 1991. gadam, kam bija nozīme tālākajā valsts kartogrāfijas attīstībā.

Grāmatas daļā par militārās kartogrāfijas atdzimšanu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas autori aprakstījuši svarīgākos notikumus, kas sekmējuši arī nacionālās, ne tikai militārās kartogrāfijas attīstību – valsts pārvaldes lēmumus, dažādu institūciju izveidi, plānošanas dokumentu izstrādi un iesaisti starptautiskos projektos. Tāpat minēti kartogrāfi un ar kartogrāfiju saistītie speciālisti, kuri radījuši jaunāko laiku Latvijas valsts kartes un līdzdarbojušies nacionālās kartogrāfijas attīstībā.

Īpaši jāpiemin tas, ka šīs daļas autori ir no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, kas paši ir bijuši šeit aprakstīto notikumu dalībnieki.

Grāmata PDF formātā bez maksas ir lejupielādējama šeit. Tā būs arī pieejama Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un citās lielākajās publiskajās bibliotēkās.