Atvērtie dati

Atvērtie dati — brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

Informācijas atklātības likums

Atvērtos datus jebkurš drīkst brīvi izmantot, modificēt un izplatīt tālāk. Lai būtu skaidri datu izmantošanas nosacījumi, ir pieejama atvērto datu licence (Creative Commons Attiecinājums 4.0 Starptautiskā publiskā licence).

Atbilstoši Eiropas savienības Direktīvas (ES) 2019/1024 “par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošana”, un, lai nodrošinātu sabiedrību ar ģeotelpiskajiem datiem, Aģentūra nodrošina vairāku ģeotelpisko pamatdatu atvēršanu lejuplādes vai skatīšanās formātos:

Atvertie dati tabula