Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Karšu Pārlūka jaunās versijas “LĢIA Kartes” prezentācija

02/07/2022 - 11:41
Kartogrāfija
Information prepared by
Valdis Bērziņš

2022. gada 3. februārī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra kopā ar Aizsardzības ministriju rīkoja Aģentūras Karšu Pārlūka jaunās versijas “LĢIA Kartes” attālinātu prezentāciju Latvijas pašvaldību pārstāvjiem. Aģentūru pasākumā pārstāvēja direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos Valdis Bērziņš, ĢIS un IKT nodaļas vadītāja Sarma Antonova un ĢIS daļas vadītājs Kristaps Kiziks.

Prezentācijas laikā ĢIS un IKT nodaļas vadītāja Sarma Antonova sniedza vispārēju ieskatu par Karšu Pārlūku, savukārt ĢIS daļas vadītājs Kristaps Kiziks klātesošos informēja par pārlūkā iekļautajiem ģeotelpiskās informācijas slāņiem un ar praktiskiem piemēriem demonstrēja lietotājiem pieejamo funkcionalitāti. Pasākuma beigās aģentūras pārstāvji atbildēja uz dalībnieku jautājumiem.

Prezentācijas video pieejams šeit