Ģeodēzists Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko datu kontroles nodaļā

Application date of submission

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā ģeodēzistu
Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko datu kontroles nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • pārbaudīt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē ievadītās informācijas pilnīgumu un atbilstību Valsts Ģeodēzisko tīklu (VĢT) uzturēšanas dokumentācijai;
 • sagatavot materiālus ģeodēzisko punktu uzturēšanas (apsekošanas un sakārtošanas) darbiem;
 • pārbaudīt apsekošanas darbu atbilstību noteikumiem;
 • savākt, pārbaudīt un apkopot materiālus par iznīcinātajiem VĢT punktiem;
 • izskatīt nosacījumu un atzinumu pieprasījumus par teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem un detālplānojumiem, un sagatavot nosacījumu un atzinumu projektus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ģeodēzijā, ģeomātikā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē;
 • vēlama praktiskā pieredze līdzīgā amatā;
 • pārzināt un piemērot ģeodēzijas jomu reglamentējošos normatīvos aktus;
 • pārzināt pamatdarbības ar standarta ģeodēziskajiem instrumentiem (tahimetru, nivelieri, GP instrumentiem);
 • pārzināt speciālās ģeodēzisko datu apstrādes datorprogrammas (TopoNet, Trimble Business Center);
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 1130 eiro līdz 1380 eiro, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības daļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Ģeodēzists Datu kontroles nodaļā".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: pasts@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Documents