Vecākais ģeodēzijas inženieris Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko mērījumu nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ.Nr. 90002065000)  
konkursa kārtībā aicina darbā:
vecāko ģeodēzijas inženieri
Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko mērījumu nodaļā

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, projektēt un vadīt dažādus ģeodēziskos darbus koordinātu noteikšanas jomā;
 • koordinēt nodaļas pārskatu par koordinātu noteikšanas ģeodēzisko darbu rezultātiem sagatavošanu, pārbaudīt to kvalitāti;
 • apstrādāt, izlīdzināt un analizēt koordinātu noteikšanas mērījumu datus;
 • sagatavot priekšlikumus un izstrādāt instrukcijas koordinātu noteikšanas metodēm un novērojumiem;
 • sagatavot atzinumus par iesniegto ģeodēzisko darbu atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • savas kompetences ietvaros veikt ģeodēzisko darbu, tehnoloģiju un lietotās tehnikas atbilstības ekspertīzes.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ģeodēzijā, ģeomātikā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē;
 • vismaz 3 gadu darba sfērai atbilstoša pieredze;
 • pārzināt GNSS mērījumu veikšanas un datu apstrādes darbus;
 • pārzināt un lietpratēja līmenī lietot globālās pozicionēšanas instrumentus un pilnībā pārzināt standarta ģeodēziskos instrumentus (tahimetru, nivelieri), spēt novērtēt novērojumus uz lauka;
 • pārzināt un veikt specifiskus uzdevumus speciālās ģeodēziskās datorprogrammās (TopoNet, Trimble Bussiness Center);
 • prasme novērtēt, analizēt un apstrādāt informāciju par mērījumiem, kas iegūta, veicot ģeodēziskos darbus;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
 • sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 1350 eiro līdz 1650 eiro, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21.kab., Rīgā, O.Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Vecākais ģeodēzijas inženieris koordinātu noteikšanā”.

Kontaktinformācija: 26165678 vai 25407237.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: pasts@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Dokumenti