1. cikla (1994. - 1999. gads) ortofotokartes

Veikts 1994. - 1999. gadā sadarbībā ar Zviedrijas firmu “Swedesurvey Oy”.

1994. - 1995. gada aerofotografēšanas teritorijām ortofoto izgatavoja Zviedrijā Swedesurvey Oy”.

1995. gadā Daugavpils pilsētas un rajona aerofotografēšana tika veikta sadarbībā ar Dānijas Lauksaimniecības ministriju, aerofotografēšanas darbus veica firma “Kampsax-Geoplan”, bet ortofoto karšu izgatavošanu - Valsts zemes dienests (VZD).

1997. - 1999. gadu aerofotografēšanas ainu apstrāde un ortofoto izgatavošana tika veikta Latvijā, VZD.

Aerofotografēšana veikta ar analogajām kamerām, iegūstot melnbaltās aeroainas M 1:30 000.

Sagatavotas melnbaltas ortofotokartes ar izšķirtspēju 1 m.

Vienas digitālās standarta ortofotokartes lapas datnes ietilpība ir 25 MB.

Latvijas austrumu robežai tika iegādāti 2000. - 2001. gada IKONOSS satelītattēli.