Pakalpojumi vietvārdu informācijas sagatavošanā

Toponīmikas informācijas sagatavošana:

  • dažādu mērogu karšu nodrošināšana ar vietvārdiem;
  • daudzveidīgas informācijas atlasīšana, sakārtošana un izdrukāšana tabulu veidā no Vietvārdu datubāzes, kā arī datu kopu un tabulu sagatavošana elektroniskā veidā;
  • vietvārdu katalogu sagatavošana;
  • vietvārdu vārdnīcu sagatavošana;
  • ekspertu atzinumi un konsultācijas par vietvārda identitāti (vietvārda un ģeogrāfiskā objekta atbilstību: pamatnosaukums, ģeogrāfiskā objekta veids, administratīvā piederība, koordinātas, informācijas avots, karte, kartes lapa, kurā objekts ir redzams, utt.);
  • konsultācijas un ieteikumi lietišķās toponīmikas jomā.