Informācija par vietējo ģeodēzisko tīklu

2012. gada 27. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” nosaka vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanas, uzturēšanas, kā arī informācijas sniegšanas kārtību.

Ar 2014. gada novembri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" darbību uzsākusi pilnveidotā Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāze (VTDB).

Autorizēta piekļuve VTDB ir tikai pašvaldību noteiktiem Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes lietotājiem. Lai anulētu vai saņemtu jaunus VTDB lietotāja rekvizītus piekļuvei datubāzei, pašvaldībai ir jānosūta LĢIA aizpildīta pieprasījuma veidlapa “Lietotāja piešķiršanas/anulēšanas forma” vai “Lietotāja pirmās pieteikšanas forma”, kas pieejama, pieslēdzoties Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzei.

Biežāk uzdotie jautājumi saistībā ar vietējo ģeodēzisko tīklu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” vietējā pašvaldība nodrošina tās teritorijā esošā vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un nosaka par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu.

Ņemot vērā Ģeotelpiskās informācijas likumā noteikto kompetenci ģeodēziskās atskaites sistēmas izveides un uzturēšanas koordinēšanā un uzraudzībā, lai veicinātu ar vietējo ģeodēzisko tīklu saistīto jautājumu operatīvu risināšanu un koordinēšanu, LĢIA publicē vietējo pašvaldību sniegto informāciju par pašvaldību deleģētajām atbildīgajām personām jautājumos, kas saistīti ar vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu.

Ja kādā pašvaldībā mainās par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgā persona, lūgums aktuālo informāciju nosūtīt LĢIA uz e-pastu pasts@lgia.gov.lv.

2017. gada par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo darbinieku aptaujas rezultātu analīze