Karšu nomenklatūra

 

 

Karšu nomenklatūra

– Topogrāfisko karšu M1:2000 nomenklatūra
– Topogrāfisko karšu M1:10 000 nomenklatūra
– Topogrāfisko karšu M1:50 000 nomenklatūra TKS
– Topogrāfisko karšu M1:50 000 nomenklatūra UTM

Servisā ir informācija par topogrāfisko karšu nomenklatūras lapām M 1:10 000 un 1:50 000 ar 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) parametriem, kā arī topogrāfisko karšu nomenklatūras lapām M 1:50 000 ar Universālā Transversā merkatora (UTM) projekcijas parametriem. Nomenklatūras lapu vizualizācija veikta ar ArcGIS programmatūru. Publicēšana ArcGIS WMS servisu veidā. WMS v.1.3.0.