Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums

 

Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums

Karte nosedz visu Latvijas teritoriju atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam un ir atvasināta no militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu bāzes. Kartes dati izvietoti vairākos slāņos, kas ietver visus galvenos apvidus objektus: hidrogrāfija, satiksmes ceļi, apbūve un saimnieciskie objekti, veģetācija, transporta tīkli (augstsprieguma elektropārvades līnijas, naftas un gāzes vadi), ģeogrāfiskie nosaukumi, rajonu, nacionālo parku un rezervātu robežas.

Atvērto datu licence

Kontaktpersona:

Toms Tensons
toms.tensons@lgia.gov.lv

Ģeotelpiskie dati:

GEOJSON (999MB)
ArcGIS File Database (1.71GB)
METADATI
RESURSU FAILI

TIFF