WMS servisi

LĢIA piedāvā jaunu pakalpojumu – ģeotelpiskās informācijas abonēšanu, izmantojot informācijas sistēmas tīmekļa pakalpi (WMS pakalpojumus jeb servisus).

Web Map Service (WMS) ir standarta protokols, kas kalpo ģeogrāfisko karšu attēlu pārraidei internetā, ko ģenerē karšu serveris, izmantojot datus no ĢIS datu bāzes.

Specifikācija tika izstrādāta un pirmo reizi publicēta 1999. gadā, un tās autors ir Open Geospatial Consortium (OGC).

Pēdējā WMS versija ir 1.3.0., kas ir publicēta 2004. gada 20. janvārī, bet caurskatīta un labota 2010. gada 26. oktobrī.

Plašāka informācija par WMS pieejama Open Geospatial Consortium mājas lapā.

WMS ir pieslēdzams kā fona karte profesionālajām ĢIS un CAD programmatūrām - ESRI ArcGIS, Bentley Map v8i, Intergraph Geomedia, MapInfo un citām, tāpat tas ir izmantojams arī ar atvērtā koda bezmaksas programmām QGIS, GRASS GIS, ProGIS, OpenJUMP un citām. WMS var pievienot arī karšu publicēšanas pārlūkos kā atsevišķus slāņus.

WMS ir tiešslēgums datu turētāja datu bāzei.

Pieslēgtos servisus WMS lietotājs var pieslēgt un atslēgt pa slāņiem, kādus noteicis datu sagatavotājs.

Tos nav iespējams modificēt, dzēst vai lejupielādēt.

WMS lietotājam tiek nodrošināta piekļuve pie aktuālākās informācijas.

Ja lietotājam nav nepieciešama WMS slāņu ieslēgšanas – atslēgšanas funkcionalitāte un pašas jaunākās izmaiņas datu turētāja datubāzē, ir iespējas izmantot citu WMS veidu – Web Map Tile Service (WMTS).

Web Map Tile Service (WMTS) ir standarta protokols, kas kalpo iepriekš sagatavotas ģeogrāfiskās informācijas publicēšanai internetā mozaīkas attēlu veidā.

Open Geospatial Consortium (OGC) izstrādāja un pirmoreizi publicēja šī standarta specifikāciju 2010. gada 6. maijā.

Sakarā ar to, ka uz vaicājumu karšu publicēšanas serveris lietotājam atgriež iepriekš sagatavotus karšu salikuma attēlus un serverim nav jānodrošina datubāzē esošo objektu vizualizācija, WMTS servisu ātrdarbība ir 3 – 5 reizes lielāka nekā WMS.

Plašāka informācija par WMTS pieejama Open Geospatial Consortium mājas lapā (OGC publicētais WMTS piemērs).

LĢIA sagatavo WMTS servisus ģeotelpiskajiem pamatdatiem, kuros izmaiņas nenotiek tik bieži.

Topogrāfisko karšu M 1:10 000 WMTS sagatavošana notiek vienlaicīgi ar izmaiņu sagatavošanu LĢIA Karšu Pārlūkam.

LĢIA nodrošina sekojošus interneta karšu servisus:

 • ortofotokartes 2013. – 2015. gads ar aerofotografēšanas laika kartoshēmu – WMS;
 • ortofotokartes 2013. – 2015. gads – WMTS;
 • ortofotokartes 2010. – 2011. gads ar aerofotografēšanas laika kartoshēmu – WMS;
 • ortofotokartes 2010. – 2011. gads – WMTS;
 • ortofotokartes 2005. – 2008. gads (apvienoti 2. un 3. cikla ortofoto) - WMS;
 • ortofotokartes 2007. – 2008. gads ar aerofotografēšanas laika kartoshēmu – WMS;
 • ortofotokartes 2007. – 2008. gads – WMTS;
 • ortofotokartes 2003. – 2005. gads ar aerofotografēšanas laika kartoshēmu – WMS;
 • ortofotokartes 2003. – 2005. gads – WMTS;
 • ortofotokartes 1994. – 1999. gads ar aerofotografēšanas laika kartoshēmu  – šis serviss ir bez maksas brīvi pieejams;
 • ortofotokartes 1994. – 1999. gads, šis serviss ir bez maksas brīvi pieejams;
 • topogrāfiskais plāns M 1:2 000 (Rīgas pilsētai aktualizētas 2000. – 2015. gadā) – WMS, WMTS;
 • tpogrāfiskā karte M 1:10 000 (aktuālie dati) – WMS;
 • topogrāfiskā karte M 1:10 000 (atjaunoti līdz ar LĢIA Karšu Pārlūku) – WMTS;
 • topogrāfiskā karte M 1:50 000 (aktuālie dati) – WMS, WMTS;
 • valsts ģeodēziskā tīkla datubāze – WMS;
 • vietvārdu datubāze – WMS;
  • pārskata karte M 1:250 000 – WMS, WMTS;
  • pārskata karte M 1:500 000 – WMS, WMTS;
  • pārskata karte M 1:1 000 000 – WMS, WMTS;
   • digitālais reljefa modelis ar 20 m soli – WMS, WMTS.

Topogrāfisko plānu, karšu un pārskata karšu WMS servisi ir skatāmi savas mērogu rindas robežās.
Piemēram, topogrāfiskā karte M 1:10 000 ir skatāma mērogos no 1:5 000 (10 000/2) līdz 1:20 000 (10 000x2)
Ierobežojums ir saistīts ar to, ka pie mazākiem mērogiem ir pārāk liels vizualizējamo objektu daudzums, kā rezultātā serviss kļūst ļoti lēns.

WMS (WMTS) servisi ir maksas pakalpojums – izmaksas noteiktas Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 756 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība” pielikuma 3. sadaļā.

WMS pakalpojumus var pieteikt, sūtot pieprasījumu uz epastu pakalpojumi@lgia.gov.lv.