Vecākais kartogrāfijas inženieris

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā vecāko kartogrāfijas inženieri
Speciālās ģeoinformācijas departamenta Ražošanas attīstības un tehnoloģiju izstrādes nodaļā

  Galvenie amata pienākumi:

  • veikt karšu un to ģeotelpisko datu ražošanas sistēmu uzturēšanu un to datubāžu administrēšanu, atjaunošanu un transformēšanu karšu un ģeotelpisko datu sagatavošanas vajadzībām;
  • sagatavot, atjaunot un transformēt no ārējiem datu turētājiem saņemtos ģeotelpiskos datus;
  • sagatavot un uzturēt aeronavigācijas kartes un šo karšu ģeotelpiskos datus;
  • sagatavot un uzturēt kartogrāfisko datu vizualizācijas resursus atbilstoši kartogrāfisko datu specifikāciju prasībām;
  • izstrādāt un iesniegt Nodaļas vadītājam priekšlikumus jaunām darba metodēm.

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība kartogrāfijā, ģeogrāfijā, ģeodēzijā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē;
  • vēlama profesionālā pieredze kartogrāfijā;
  • pārzināt ģeotelpisko datu apstrādes programmas;
  • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

  Mēs piedāvājam:

  • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
  • sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 910 EUR, 2. kategorijai - 980 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1030 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3. kategorijai - 1100 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1150 (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu.

  Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības daļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “vecākais kartogrāfijas inženieris”.

  Kontakttālrunis: 26655063

  Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

  Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

  Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

  Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

  Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

  Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

  Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

  Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.

  Dokumenti