Vecākais ģeodēzijas inženieris Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko datu kontroles nodaļā (mērījumu pārbaude)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā vecāko ģeodēzijas inženieri
Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko datu kontroles nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • kontrolēt un pārbaudīt nivelēšanas un gravimetrisko mērījumu darbu izpildes atbilstību noteikumiem un aprēķinu pareizību;
 • organizēt un kontrolēt Valsts ģeodēziskā tīkla (VĢT) sakārtošanas darbu sniegtās informācijas pārbaudi, apkopošanu un lauka darbu kontroli;
 • organizēt un kontrolēt uzdevumu sagatavošanu VĢT punktu apsekošanas darbiem;
 • sagatavot priekšlikumus un izstrādāt instrukcijas un norādījumus par nivelēšanas un gravimetrisko novērojumu un darbu kontroli;
 • nepieciešamības gadījumā piedalīties ģeodēzijas lauka darbos.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ģeodēzijā, ģeomātikā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē;
 • vismaz 3 gadu darba sfērai atbilstoša pieredze;
 • pārzināt un piemērot ģeodēzijas jomu reglamentējošos normatīvos aktus;
 • pārzināt un lietpratēja līmenī lietot relatīvo gravimetru un nivelieri, pārzināt standarta ģeodēziskos instrumentus (tahimetru, globālās pozicionēšanas instrumentus), spēt novērtēt novērojumus uz lauka;
 • pārznāt un veikt specifiskus uzdevumus speciālās ģeodēziskās datorprogrammās (TopoNet, Nivelier);
 • prasme novērtēt, analizēt un apstrādāt informāciju par mērījumiem, kas iegūta, veicot ģeodēziskos darbus;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

  Mēs piedāvājam:

  • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
  • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 910 EUR, 2. kategorijai - 970 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1020 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3. kategorijai - 1080 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1130 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) un veselības apdrošināšanu.

  Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības daļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Vecākais ģeodēzijas inženieris mērījumu pārbaudei".

  Kontaktinformācija: 27875702 vai 26165678.

  Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

  Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

  Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

  Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

  Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

  Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

  Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

  Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.

  Dokumenti