Vecākais ģeodēzijas inženieris

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā vecāko ģeodēzijas inženieri
Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko datu kontroles nodaļā
(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • kontrolēt un pārbaudīt nivelēšanas un gravimetrisko mērījumu darbu izpildi;
 • kontrolēt departamentā veikto ģeodēzisko darbu izpildes atbilstību noteikumiem un aprēķinu pareizības pārbaudi;
 • organizēt un kontrolēt Valsts ģeodēziskā tīkla (VĢT) sakārtošanas darbu sniegtās informācijas pārbaudi, apkopošanu un lauku darbu kontroli;
 • plānot, koordinēt un veikt departamenta, aģentūras struktūrvienību sniegtās un citas pieejamās ģeodēziskās informācijas apkopošanu, sistematizēšanu un analīzi;
 • organizēt un veikt informācijas par VĢT izpēti, analīzi, tehnisko uzraudzību un kontroli;
 • organizēt un kontrolēt uzdevumu sagatavošanu VĢT punktu apsekošanas darbiem;
 • organizēt un kontrolēt uzdevumu sagatavošanu ģeodēzisko punktu uzturēšanas (apsekošanas un sakārtošanas) darbu izpildei un sniegtās informācijas pārbaudi, apsekošanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ģeodēzijā, ģeomātikā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē;
 • vismaz 3 gadu darba sfērai atbilstoša pieredze;
 • pārzināt un lietpratēja līmenī lietot relatīvo gravimetru un nivelieri, pārzināt standarta ģeodēziskos instrumentus (tahimetru, globālās pozicionēšanas instrumentu), spēt novērtēt novērojumus uz lauka;
 • pārzināt un veikt specifiskus uzdevumus speciālās ģeodēziskās datorprogrammās (TopoNet, Nivelier);
 • prasme novērtēt, analizēt un apstrādāt informāciju par mērījumiem, kas iegūta, veicot ģeodēziskos darbus;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
 • sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 880 EUR, 2. kategorijai - 940 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 990 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3. kategorijai - 1050 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1100 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) un veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, O. Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Vecākais ģeodēzijas inženieris mērījumu pārbaudei”.

Kontakttālrunis: 27875702

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.

Dokumenti