Lietojumprogrammu izstrādātājs

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā lietojumprogrammu izstrādātāju
Speciālās ģeoinformācijas departamenta Ražošanas attīstības un tehnoloģiju izstrādes nodaļā 

Amata pienākumi:

 • uzturēt esošo ArcGIS Desktop programmatūru un tās .NET Visual Studio vidē, kā arī Python valodā veidotos funkcionalitātes paplašinājumus, nodrošināt to atbilstību izmaiņām Departamenta ražošanas kartogrāfisko datubāzēs;
 • izstrādāt jaunus programmatūras funkcionalitātes paplašinājumus:
  • saskaņot nepieciešamo funkcionalitāti ar lietotājiem;
  • veikt rīku izstrādi atbilstoši noteiktajām prasībām;
  • veikt izstrādāto rīku testēšanu - paredzētās funkcionalitātes pārbaudi;
  • uzstādīt rīku lietotājiem un uzturēt sekmīgu darbību lietošanas laikā;
 • analizēt programmatūras lietošanu ikdienas kartogrāfisko datu sagatavošanas darbos:
  • pārskatīt esošos programmatūras paplašinātās funkcionalitātes risinājumus un sekot līdzi tehnoloģiju attīstībai;
  • atjaunot vai paplašināt tos, saglabājot rīku savietojamību ar esošajām datubāzēm, lai uzlabotu veikto darbu efektivitāti;
  • pielāgot tos izmaiņām ražošanas datubāzu struktūrās;
  • veikt izmaiņas ražošanas datubāzu struktūrās;
  • veikt izstrādāto izmaiņu testēšanu un pārbaudi, vai panākts vēlamais efekts;
  • uzstādīt tos lietotājiem un uzturēt rīku sekmīgu darbību lietošanas laikā;
  • sagatavot paplašinājumu rīku dokumentāciju, ja nepieciešams - detalizētu lietotāja instrukciju;
 • piedalīties kartogrāfisko datubāzu projektu tehnoloģiskās izstrādnēs, uzturēšanā un uzlabošanā, kā arī tehnisko dokumentu izstrādēs.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība informātikā, programmēšanā, informācijas tehnoloģijās vai citās ar ĢIS vai kartogrāfiju saistītas nozarēs (var būt students);
 • pieredze prpgrammēšanas valodās (Python, Visual Basic for Application, Visual C#).

Priekšrocības:

 • Python valodas zināšanas;
 • pieredze darbā ar MS Access un SQL datubāzēm;
 • prasme strādāt .NET Visual Studio 2008 un jaunākās versijās;
 • ESRI ArcGIS programmatūras lietošanas un pielāgošanas iespēju zināšanas, tai skaitā programmēšana, lietojot ArcObjects;
 • pieredze darbā ar programmatūras un informāciju sistēmu tehnisko dokumentāciju un tās sagatavošanu.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 1030 EUR, 2. kategorijai - 1140 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1190 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3. kategorijai - 1300 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1350 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, O. Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Lietojumprogrammu izstrādātājs RATIN”.

Kontakttālrunis: 26655063

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.

Dokumenti