Informācijas vadības speciālists

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000) konkursa kārtībā aicina darbā
informācijas vadības speciālistu
Informācijas komunikāciju un tehnoloģiju daļā (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • reģistrēt Aģentūras darbinieku (lietotāju) pieteiktās problēmas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) procesu pārvaldības sistēmā;
 • organizēt un koordinēt lietotāju pieteikto problēmu novēršanu, sniegt konsultācijas lietotājiem;
 • uzturēt un attīstīt IKT procesu pārvaldības informācijas sistēmu;
 • kontrolēt un ziņot daļas vadītājam par Aģentūras IKT procesu pārvaldības informācijas sistēmā reģistrēto problēmu izpildes gaitu;
 • sagatavot kopsavilkumus dažādos griezumos no IKT procesu pārvaldības informācijas sistēmas;
 • sagatavot caurlaižu sistēmas datu eksportus, kā arī veikt sistēmas uzturēšanu;
 • organizēt Aģentūras mobilo telefonu numuru pieslēgšanu, atslēgšanu, tarifu maiņu;
 • uzturēt datortīkla lietotāju datu bāzi;
 • organizēt Aģentūras IKT tehnisko resursu regulāros apkopes darbus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība IKT jomā vai citā radniecīgā specialitātē (var būt students);
 • pārzināt IT pakalpojumu sniegšanas standartus, metodiku un PHP valodas pamatus;
 • pārzināt Aģentūras izmantotās programmu grupas, lai sniegtu konsultācijas lietotājiem par ofisa programmatūru;
 • vismaz 1 gada pieredze IKT jomā, vēlama pieredze klientu apkalpošanā;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 780 EUR, 2. kategorijai - 840 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas sistēmā), 890 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas sistēmā), 3. kategorijai - 950 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas sistēmā), 1000 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas sistēmā) un veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Aģentūras mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. kab., Rīgā, O. Vācieša ielā 43, LV-1004, vai nosūtot uz e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “informācijas vadības speciālists”.

Kontakttālrunis: +371 27863161

Pēc visu iesūtīto CV informācijas apkopošanas, par uzaicinājumu uz interviju sazināsimies individuāli.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.

Dokumenti