Ģeoinformātikas inženieris

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā ģeoinformātikas inženieri
Informācijas un pakalpojumu nodaļā
(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • pieņemt un reģistrēt pasūtījumus;
 • uzturēt aktuālu informāciju par pasūtījumiem Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas e-pakalpojumu apakšsistēmā;
 • uzturēt aktuālu informāciju LatPos lietotāju identifikatoru reģistrā, organizēt LatPos reālā laika korekcijas abonēšanas pakalpojumu pieslēgšanu/atslēgšanu klientiem;
 • aprēķināt ģeoinformācijas pakalpojumu cenas atbilstoši cenrādim un sagatavot rēķinus;
 • sagatavot licences līgumu projektus un tāmes, kas saistīti ar ģeotelpisko datu sagatavošanu un izsniegšanu;
 • sagatavot ģeotelpiskos datus atbilstoši klientu vajadzībām, transformēt tos uz nepieciešamajiem formātiem;
 • sniegt klientiem konsultācijas par Aģentūras ražoto ģeotelpisko informāciju un pakalpojumiem, kā arī par to lietošanu, pieejamību un saņemšanu;
 • gatavot Aģentūras nosacījumus un atzinumus teritorijas attīstības plānošanas vajadzībām atbilstoši jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ģeogrāfijā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā vai citā radniecīgā specialitātē;
 • vēlama pieredze darbā ar ģeotelpisko informāciju;
 • vēlama pieredze darbā ar klientiem;
 • pārzināt speciālās kartogrāfijas un ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammas ArcGIS, Bentley Map, Microstation un programmu Addobe Ilustrator lietotāja līmenī;
 • labas angļu, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
 • sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 830 EUR, 2. kategorijai - 890 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 940 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3. kategorijai - 1000 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1050 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) un veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, O. Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Ģeoinformātikas inženieris IPN”.

Kontakttālrunis: 28655595

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.

Dokumenti