Eksperts kartogrāfijas jautājumos Finanšu un plānošanas nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā ekspertu kartogrāfijas jautājumos
Finanšu un plānošanas nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • sadarbībā ar kartogrāfijas nozares atbildīgajiem darbiniekiem sagatavot priekšlikumus par kartogrāfijas jomu ikgadējam Aģentūras darba plānam;
 • normēt kartogrāfijas darbus, piedaloties kartogrāfijas darbu procesos;
 • analizēt kartogrāfijas nozarei nepieciešamo finansējumu pieprasījumu kārtējam gadam un vidējam termiņam, un sagatavot priekšlikumus par kartogrāfijas darbu izpildei nepieciešamo finansējumu;
 • analizēt darbinieku resursu izmantošanu atbilstoši darba veida tāmēm, sagatavot priekšlikumus cilvēku resursu patēriņam pa kartogrāfisko darbu veidiem;
 • analizēt Aģentūras darbības plāna izpildi attiecībā uz kartogrāfijas jomu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ģeogrāfijā, zemes ierīcībā, kartogrāfijā vai citā radniecīgā specialitātē;
 • praktiskā pieredze kartogrāfijā, ģeoinformācijas pamatdatu sagatavošanā vai citos ar nozari saistītos darbos;
 • pārzināt kartogrāfijas nozarē izmantojamās datorprogrammas;
 • pārzināt kartogrāfijas jomas normatīvos dokumentus;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

  Mēs piedāvājam:

  • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
  • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 910 EUR, 2. kategorijai - 970 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1020 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3. kategorijai - 1080 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1130 (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu.

  Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21. kab, Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Eksperts kartogrāfijas jautājumos”.

  Kontakttālrunis: 29481235

  Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

  Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

  Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

  Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

  Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

  Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

  Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

  Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.

  Dokumenti