Pieejamība

Saskaņā ar 2009.gada 17.decembrī Saeimā pieņemto Ģeotelpiskās informācijas likuma 31.panta 1.daļas 2.punktu Latvijas Republikas Ārlietu ministrija nodrošina valsts robežas demarkācijas dokumentu glabāšanu

LĢIA rīcībā ir šo dokumentu kopijas un visās tās izdotajās topogrāfiskajās kartēs valsts robežas līnija ir attēlota atbilstoši valsts robežas demarkācijas kartēm

Datu saņemšana ir jāsaskaņo ar LR Ārlietu ministriju!