Aerofotografēšanas darbu gaita 2018. gadā

Kartogrāfija
Information prepared by
Pēteris Pētersons

Sadarbībā ar Čehijas uzņēmumu “Georeal” 2018. gada pavasarī turpināti 6.cikla aerofotografēšanas darbi. Atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam  aerofotografēšanas darbi veikti Sēlijā, Ziemeļaustrumvidzemē un Latgalē (Jēkabpils, Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Līvānu, Aglonas, Krāslavas, Rēzeknes un Ludzas novados).

Līdz 2018.gada maija beigām izpildīti 90 % no 2018. gadā plānotā apjoma. Aerofotografēšanas datu pieņemšanu un apstrādi plānots pabeigt līdz šī gada 31. oktobrim.

Aerofotografēšana un ortofotokartes

Ortofoto ir zemes virsmas attēls, kuram novērsti visi sagrozījumi,kas rodas ainā fotografēšanas brīdī ainas slīpuma un reljefa ietekmes rezultātā. Ortofotokartes izgatavo no aerofotouzņēmumiem ar specializētām, šim mērķim domātām datorprogrammām. Ortofotokartes izgatavo atbilstoši noteiktai karšu lapu nomenklatūrai.
 
Latvijā ortofotokartes tiek sagatavotas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam (mēroga 1:10 000 karšu lapa atbilst 5 x 5 kilometriem dabā)

Visai Latvijas teritorijai ortofotokartes tiek sagatavotas TIFF formātā mērogā 1:10 000, bet atsevišķām teritorijām - pilsētām un blīvi apdzīvotām vietām – mērogā 1:2000 vai 1:1000

Pēc neatkarības atjaunošanas visas valsts teritorijas aerofotografēšana mērogam 1:10 000 veikta piecas reizes.

Ortofotokartes tiek sagatavotas Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 TM atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam un ietver 1 x 1 kilometru lielu teritoriju

Aerofotografēšana mēroga 1:2000 vajadzībām veikta no 1994. līdz 2005.gadam, sākotnēji ar analogām kamerām, bet no 2002.gada arī ar digitālajām kamerām.

Informāciju sagatavoja:
Pēteris Pētersons
LĢIA Ģeodēzijas un Kartogrāfijas departamenta
Kartogrāfijas nodaļas
Fotogrammetrijas daļas vadītājs
+371 26522801
peteris.petersons@lgia.gov.lv